vd-dental

Бруксизъм - диагностика, терапевтичен подход и приложение на оклузални шини - Лектор: Д-р Тодор Узунов 18.10.2014г. гр.Пловдив

Втори Научен Конгрес на СРК на БЗС и БНДДМ - 13-14 октомври 2012год, гр.София

Шести конгрес на БАЕС - Консервативен естетически подход за дизайн на усмивката - 22.10.2010год , гр.Пловдив

Четвърти национален форум по дентална медицина от РК на БЗС гр.Плевен 28.03.2015год, гр.Плевен

Седми конгрес на БАЕС - 12.03.2011год, гр.София

Колоквиум за зъболекари и зъботехници - 14-15.11.2014, Боровец