vd-dental

Д-р Дияна Демирева

+359 884 037 731

Завършила образованието си по дентална медицина в Медицински университет-Пловдив, Факултет по дентална медицина.
Д-р Демирева продължава своето академично развитие, посещавайки форуми, конференции, конгреси и лекции, като се стреми да усъвършенства знанията и опита си като специалист в денталната практика.

  • · Сертификат на тема : Бруксизъм - диагностика, терапевтичен подход и проложение на оклузални шини - Лектор : Д-р Тодор Узунов 18.10.2014год. гр.Пловдив;.
  • · Сертификат за участие в Постерна секция в 12-ия Научен конгрес на БЗС 14 - 17 юни 2012г., гр. Бургас, България;.
  • · Участник в кръжока по пародонтология към факултет по Дентална медицина - Пловдив, Катедра по пародонтология и ЗОЛ
  • · Участник в кръжока по ендодонтия към факултет по Дентална медицина - Пловдив, Катедра по оперативно зъболечение и ендодонтия.
  • · Сертификат за участие на Четвърти национален форум по дентлана медицина от РК на БЗС гр.Плевен - 28.03.2015год, гр.Плевен

Професионални интереси в областта на пародонтология, протетична дентална медицина и ендодонтия.