Знаехте ли, че физикалната медицина намира приложение и в стоматологията. По - известна  като физиотерапия , тя се използва в различни области на денталната медицина. Например тя намира приложение в оралната хирургия, при затруднен пробив на зъби, абсцеси и флегмони. Освен това се изполва и при хиперестезии(зъбна чувствителност), при лечение на инфектирани и непроходими коренови канали, при лечение на остри и хронични периодонтити и усложнения след ендодонско лечение. Намира приложение и в детската дентална медицина и при лечение на венците и устната лигавица.

   Целта на физикалните средства в денталната медицина е чрез тях да се повлияе симптоматиката, например чрез техния изразен болкоуспокояващ ефект. Също така те повлияват и етиология(причинителите), като често имат антибактериално действие. Най-същественото значение на физикалните методи има влиянието им върху патогенезата, а именно начинът, по който протича заболяването. Това е така, тъй като чрез физикалните методи се стимулира обмените процеси и кръвоснабдяването в областта в която се прилага. Физикалната медицина може да се изпълнява и в домашни условия, след повлияване на заболяването  до пълното му оздравяване. Например масажи на венците или иригационни душове, плакнене и орални вани с различни разтвори, например тетра, смрадлика, разтвори на сода за хляб.

 Физиотерапията е неизменна част от стоматологията, като чрез нея могат да се повлияват заболяванията преди да се появят - да се осъществява профилактика. Да се подпомага лечението на денталното заболяване, а също  да се назначава рехабилитация до напълното оздравяване на забаляването.